2PN Kaliteli döllenmiş yumurta, yumurta ve sperm çekirdekleri yumurta hücresi içinde görülür 
Abortus Gebeliğin ilk 20 haftasında bebeğin kaybedilmesidir.
Adezyolizis Yapışıklıkların açılması.
Androjen Erkeklik hormonudur. Kadında da düşük düzeyde bulunur. Kadında aşırı yükselmesi kıllanma, kilo artışı, akneye neden olabilir.
Arkuat uterus Uterusun üst duvarının düz olmayıp rahim boşluğuna doğru bombe yapmasıdır.
Assisted Hatching Yardımcı yuvalama yöntemi. Kimyasal maddeler ya da laser yardımıyla embriyonun dış kılıfının inceltilmesi ya da delik açılmasıdır.
Astenospermi Semen analizlerinde spermlerin hareket oranının düşük olması.
Azospermi Semen analizlerinde canli sperm olmaması.
Biokimyasal Gebelik Gebelik testinin kanda yükselmasi ancak rahim içinde gebelik kesesinin gelişmemesi
Ejekulat Erkek menisi. İçinde sperm hücreleri ve erkek genital organlarından salgılanan sıvılar mevcuttur.
Embriyo Yumurtanın döllendikten sonra bölünmeye başladıktan sonraki dönemine verilen ad.
Endikasyon Hangi nedenle işlemin yapılacağını tanımlar.
Endometrioma Endometrium; rahim içi tabakaya verilen isimdir. Bu tabakanın yumurtalıklarda yer almasıyla ortaya çıkan kistik yapıdır. İçeriye kanamayla beraber kist büyür ve özellikle adet zamanı ağrıya neden olabilir. Genellikle çapı 5 cm’den büyük olanların operasyonla çıkarılması önerilmektedir. Bu kistlerin tüp bebek uygulamalarında başarıyı etkilediği belirtilmektedir.
Endometriozis Rahim iç zarı dokusunun karın içinde ya da yumurtalıklarda bulunmasi.
Erkek faktörü Erkekte sperm sayısı ya da hareketindeki sorundan dolayı tüp bebek yönteminin uygulanmasıdır.
Estrojen Kadınlık hormonudur. Özellikle tüp bebek uygulamalarında kullanılan ilaçlar nedeniyle düzeyi çok yükselir.
ET Embryo transferi
Fallop Tüpleri Kadin tüpleri. Normalde spermle yumurtanın buluştuğu yer.
Fertilizasyon Spermin yumurta içine girmesidir. Bu olaydan 24 saat sonra yumurta ve sperm çekirdekleri bir araya gelir ve daha sonra embriyo bölünmeye başlar.
Fetal reduksiyon Çoğul gebelikte (üçüz,dördüz) gebeliğin 10-11. haftalarında bir ya da iki fetusun anne karnında bir iğneyle ilaç uygulayarak yok edilmesidir.
Folikul İçinde yumurta bulunan sıvı dolu kese
Frozen embriyo Embryoların dondurularak saklanmasıdır. Tüp bebek yönteminde embriyo transferi sonrası arta kalan kaliteli embriyolar dondurularak saklanabilir.
Genel anestezi Solunum sisteminin de durdurularak tam bir uyku haline geçilmesidir.
Hidrosalpinks Tüplerin içine sıvı dolarak genişlemesidir. Tüp bebek yönteminde biriken sıvının gebeliği önlediği bilinmektedir.
Hiperstimulasyon Yumurtalıkların tüp bebek ilaçlarina aşırı cevap vermesidir. Bu durumda yumurtalıklar büyür ve karın içinde sıvı toplanır. Hafif-orta-ağır olmak üzere dereceleri vardır.
Hipofiz Beyinde yumurtalıkların çalışması için hormon salgılayan küçük organ.
HSG Rahim filmi. Rahimin içi  ve tubalarin durumunu göstermeye yarayan radyolojik film
HSK( Histeroskopi) Rahim içine  bir aletle bakılarak içerde sorun olup olmadığının araştırılması.
İCSİ Mikroinjeksiyon . Yumurta hücresinin içine spermin bir iğne yardımıyla injekte edilmesidir.
İmplantasyon Embriyonun rahim iç tabakasına yuvalanmasıdır.
İntramural myom Rahim duvarında yer alan rahimin kas tabakasından kaynaklanan selim huylu tumör.
İUİ Aşılama. Yikanmış ve hazırlanmış spermin rahim içine injekte edilmesi.
İVF Tüp bebek. Yumurta hücresinin yanına yaklaşık 50-100.000 spermin bırakılmasıdır. Bu spermlerden biri yumurta hücresinin içine girerek döllenmeyi gerçekleştirir.
Klivaj Döllenmiş olan embriyonun bölünmeye başlamasıdır.
Kötü over rezervi Yumurtlama fonksiyonu kötü olup ilaçlara güç cevap veren yumurtalıkları tanımlamakta kullanılır.
Kürtaj Gebeliğin ilk 10 haftasında rahim içinin temizlenerek gebeliğin sonlandırılmasıdır.
Lokal anestezi Yerel anestezidir, kısa süreli, basit cerrahi işlemlerin öncesi iğneyle uygulanır.
LSK(Laparoskopi) Karın içine optik bir aletle bakarak tüplerin açık olup olmadığının yada karın içinde başka bir sorun olup olmadığının araştırılmasıdır.
M II Kaliteli döllenmemiş yumurta
Myom Rahim duvarından kaynaklanan selim karakterde ur.
Oligospermi Semen analizlerinde canli spermin düşük sayida olması
Oosit Kadının yumurtası
OPU Yumurta toplama işlemi
Over Kadının yumurtalıkları.
Ovulatuar faktör Kadında yumurtlama sorunundan dolayı tüp bebek yönteminin uygulanmasıdır.
PCOS Polikistik over sendromu. Bu sendromda kilo artışı, kıllanma ve adet düzensizliği mevcuttur.
PGD Embryolarda genetik tani.
PİD Batin içi infeksiyonu. Genellikle tubalardan ya da yumurtalıklardan kaynaklanan iltihaplanma anlaşılır.
Polip Rahimin içinde ya da rahim ağzında et beni şeklindeki çıkıntıdır.
Primer infertilite Hiç çocuğu olmamış ve en az 2 yıldır çocuk sahibi olmayı deneyenler  bu şekilde tanımlanır.
Sekonder infertilite Daha önce çocuğu olmuş ancak daha sonra en az 2 yıl denemelerine rağmen gebe kalamayanlar tanımlanır.
Sonohistero Su ile rahim içi şişirilerek polip veye rahim içi myom varlığını araştırılmasıdır.
Spermatozoid Erkeğin üreme hücresi
Stand by anestezi Solunum sisteminin durdurulmadan uyku haline geçilmesidir. Genel anestezide solunum sistemi durdurulduğu için soluk borusuna tüp  takılması gerekmektedir ancak stand by anestezide buna gerek yoktur. Tüp bebek yönteminde yumurta toplama işleminde bu tip anestezi uygulanmaktadır. Süresi 20-30 dk lık işlemler için uygundur.
Step down Yumurtalıkların uyarılması amacıyla ilaç dozunun yüksek başlanıp dozun düşürülerek kullanılmasıdır.
Step up Yumurtalıkların uyarılması amacıyla ilaç dozunun artırılarak uygulanmasıdır.
Submukoz myom Rahimin iç duvarına doğru girinti yapan rahim kasından kaynaklanan selim huylu tumör.
Subseroz myom Rahimin en dış bölgesine doğru çıkıntı yapan rahim kasından kaynaklanan selim huylu tumör.
Teratospermi Semen analizlerinde anormal şekilli sperm oranının yüksek olması.
TESA Testislerden iğne ile aspirasyon yaparak sperm bulunması.
TESE Testislerden parça alarak sperm bulunması.
Testis Erkeğin yumurtalıkları.
Tubal faktör Tüplerdeki sorundan dolayı tüp bebek yönteminin uygulanmasıdır.
USG Ultrasonografi ile muayene edilmesi
Uterin septum Rahim boşluğunda boşluğu bölen bir zar olmasıdır.
Uterus Rahim.
Varikosel Erkeğin yumurtalıklarında damar genişlemesi.
XX Kadın kromozomu
XY Erkek kromozomu.


Tüp bebek kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin vücut dışı koşullarda döllendirilmesi ve ardından döllenmiş yumurtanın tekrar rahme yerleştirilmesiyle gebelik elde etmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Doğal yollardan veya basit tedavilerle gebe kalamayan çiftlerde uygulanır.

Tüp bebek tedavisi ilk önce enfeksiyon veya cerrahi işlem sonucunda tüplerinde kalıcı hasar oluşan kadınlarda uygulanmaya başlanmıştır.  Kısa bir süre sonra ise, kısırlığa yol açan diğer nedenlerin tedavisinde de kullanılır hale gelmiştir.

Bu yöntemde, erkek ve kadın üreme hücreleri insan vücudundaki doğal koşullara benzer bir ortamda döllenme işlemine tabi tutulur. Dölleme iki şekilde yapılır.

 1. Yumurtanın bulunduğu ortama belirli sayıda sperm bırakılarak, bunların yumurtayı döllemesi beklenir. Bu klasik tüp bebek dediğimiz yöntemdir.
 2. Her bir yumurtanın içine bir tane sperm, mikroskop altında ve özel yöntemlerle yerleştirilir. İntrastoplazmik sperm enjeksiyonu denilen bu yöntem kısaca mikroenjeksiyon diye de anılır.

Mikroenjeksiyon yönteminde döllenme ve gebelik oranları daha yüksektir. Bu nedenle Türkiye'deki klinikler genellikle bu yöntemi kullanırlar. Bu işlemde elde edilen yumurtaların yaklaşık %75 inde döllenme oluşur. Embriyo veya cenin olarak da adlandırılan bu döllenmiş yumurtalar anneden alındıktan sonraki ikinci, üçüncü veya beşinci günde anne rahmine yerleştirilir. Bu işleme embriyo transferi denilir. Türkiye’de yasal düzenlemeler transfer edilecek embriyo sayısını sınırlamıştır. 35 yaşından genç annelerde tek embriyo transferi yapılır. İki defa tek embriyo transferi yapılmış kadınlarda iki embriyo transferi yapılabilir. Anne yaşı 35 ve üzeri ise 2 embriyo transferi yapılabilir. Türkiye’de hiçbir koşulda 3 embriyo transferi yapılamaz.

Embriyolar, rahim ağzından geçirilen ve kateter denilen ince bir plastik boru aracılığı ile anne rahmine yerleştirilir. Bu işlemler sonucu kadınların yaklaşık %50'sinde gebelik oluşur. Ancak bu gebeliklerin bir kısmı düşük ile sonlanır. Tedaviye giren çiftlerin uygulama başına yaklaşık %40'ında çocukları olur. Bu oran birçok uygulama sonucu %70- 80'lere çıkabilir. Geri kalan    %20- 30'luk grup modern tıbbın bütün olanaklarına rağmen günümüzde çocuk sahibi olamaz.

Tüp bebek yöntemlerinde gebelik şansını artırmak için, çeşitli ilaçlarla kadının yumurtalıklarında birden fazla yumurta hazırlanır. Birden fazla sayıda embriyo geliştirilmesi gebelik şansı olan embriyo elde etme şansını artırmaktadır.

Transfer sonrası elimizde gebelik şansı olan embriyo kalırsa, onları dondurarak saklama olanağına sahibiz. Embriyo dondurarak saklamanın iki koşulda faydası vardır.

 • Eğer taze embriyo transferinden gebelik elde edilemez ise, yeni bir tedaviye gerek kalmadan sadece endometrium denilen rahim iç zarını basit tedaviler ile gebeliğe hazırlayıp donmuş embriyo transferi yapılabilir. Donmuş embriyo transferinde gebelik oranları taze embriyo transferleri kadar iyidir. Bu nedenle hastanın gebelik şansı olan embriyoları kaybedilmeden kullanılmış olur.
 • Eğer taze transfer başarılı geçer ve sağlıklı bir bebek doğumu ile sonlanırsa, elimizdeki donmuş embriyolar ile gelecekte aile isterse tekrar gebelik elde edilebilir.

Tüp bebek tedavisi ekibin ve çiftin katılımını gerektiren uzun ve yorucu bir süreçtir. Bu alanda yaşanan anlamlı gelişmelere rağmen maalesef tedaviye başlayan her çiftte gebelik elde edilmesi olanaksızdır. Tedavinin başarısı direkt olarak kadının yaşına ve yumurtalık rezervine bağlıdır.

Yeterli sayıda yumurta üreten ve 35 yaşından küçük kadınlarda 3 tedavi siklusu sonrası toplam gebelik beklentisi %80 civarındadır. Bir başka deyişle tedaviye başlayan 100 çiftten yaklaşık 80 tanesinin 3 deneme sonrası çocuk sahibi olmaları beklenir. 

Buna karşılık 35 yaşından büyük kadınlarda ve özellikle yumurtalık rezervinin azaldığı durumlarda sonuçlar can sıkıcı olabilir. Toplam gebelik oranları 35 yaşından sonra hızla azalarak 40 yaşından sonra %20’nin altına inmektedir. 

Tüp bebek tedavileri 3 temel adımdan oluşur. Tedavi yumurtalıkların çok sayıda yumurta hücresi üretmeleri amacıyla uyarılması ile başlar. Sonraki adım ise bu yumurtaların toplanması ve embriyo oluşturmak üzere döllenmesidir. Döllenmeden sonra embriyolar annelerinin rahmine transfer edilecekleri ana kadar 2-5 gün süreyle laboratuvardaki inkübatörlerde saklanırlar. Transferden 12-14 gün sonra gebelik testi yapılır. 

Tedavi protokollerinin standart olmasına rağmen gebelik sonuçlarında, laboratuvar koşulları, tıbbi ekibin deneyimi ve embriyo transfer politikalarından köken alan büyük farklılıklar bulunur. Tüp bebek merkezleri rakipleri ve hastalar tarafından daha fazla sayıda embriyo transfer etmeleri için baskı altındadırlar. Ancak bu durum çoğul gebelik oranlarında tehlikeli bir artışa neden olmaktadır. Pek çok Avrupa ülkesinde ve Avustralya'da bir hastaya transfer edilebilecek embriyo sayısını kısıtlayan yasal zorunluluklar mevcuttur. Türkiye'de de yasal düzenlemeler fazla sayıda embriyo transferini engellemektedir. Kadın yaşı 35 in altında ise, ilk 2 uygulamada sadece bir embriyo transferi yapılabilir. İlk iki uygulamadan sonra 2 embriyo transferi mümkündür. 35 yaşın üzerinde 2 embriyo transfer edilebilir. Hiçbir koşulda Türkiye’de ikiden fazla embriyo transfer edilemez.  YUMURTALIKLARIN UYARILMASI

Tüp bebek tedavisindeki temel amaçlardan biri gebelik şansını artırmak için birden fazla yumurta hazırlamaktır.  Normal koşullarda kadın yumurtalıklarında her ay bir yumurta hazırlanır.  Eğer çiftlerden herhangi birinde, gebelik şansını azaltan bir sorun yoksa, bu bir yumurta ile %25 gebelik oluşur.  Oluşan gebeliklerin hepsi kusursuz değildir, bir kısmı sağlıklı bir bebek oluşumuna izin vermeyecek hatalar içerebilir.  Bu hatalı gebelikler düşük ve benzeri yollarla kaybedilir, sonuçta %20civarında bir doğum oranı ortaya çıkar. 

Tüp bebek tedavileri doğal gebeliklere göre zor, sıkıntılı, pahalı yöntemler olduğu için, gebelik oranını artırmak amacıyla birden fazla yumurta hazırlanır.  Yumurta hazırlarken bazı temel prensipler göz önünde tutulmalıdır, bu prensipleri şöyle özetleyebiliriz:

 • Elde edilecek yumurta sayısı ideal sınırlarda olmalıdır, aşırı yumurta gelişimi, hiperstimulasyon sendromu diye adlandırdığımız, kadın açısından bazen çok tehlikeli sonuçlara neden olabilecek bir klinik tabloya yol açabilir.  Bu konuda dikkatli olmak gerekir, genelde 10 -15arası bir sayı uygundur.
 • Yumurta gelişim sırasında erken yumurtlama olayının önüne geçmek gerekir, bunun için beynin ilgili bölgelerinin bizim kontrolümüz dışında çalışmasına engel olmalıyız.
 • Yumurta gelişimi sırasında yumurta kalitesinin ve gebelik oranlarının düşmesine neden olan erken luteinizasyon olayının önüne geçmeliyiz.
 • Yumurtaları vücut dışına almaya karar verdiğimizde, işlemi yaptığımız saate, olgunlaşmasını tamamlamış ve döllenmeye hazır yumurtaları bulabilmeliyiz.
 • Yumurtalar senkron büyümelidir.

Yumurta hazırlarken kullandığımız tedavi yöntemleri, kısa ve uzun protokol olmak üzere iki temel gruba ayrılır.  Kadının yaşı, yumurtalık rezervi ve klinisyenin tercihine göre bunlardan birisi seçilir.  YUMURTALARIN TOPLANMASI

Yumurtalar gelişimlerini tamamladıktan sonra vajinal yoldan ultrason gözlemi altında toplanır. Bu işlem ağrılı olduğu için genel anestezi altında yapılır.

Yumurta toplama işlemi genellikle 5-20 dakika arasında tamamlanır. Hasta uyandıktan sonra yaklaşık 30-60 dakika içerisinde ayağa kalkıp gidebilecek hale gelir.
DÖLLENME

Yumurta toplama işleminin ardından kadından alınan yumurta ve erkekten alınan spermler laboratuvar ortamında döllenir. İki türlü dölleme yöntemi vardır.

 • Spermlerle yumurtalar bir araya bırakılırlar. Spermler yumurtaları kendileri döllerler. Buna klasik tüp bebek denilir.
 • Her bir yumurta içine bir tane sperm mikroskop altında, özel yöntemlerle yerleştirilir. Buna intrastoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) veya kısaca mikroenjeksiyondenilir. Sperm sayısının çok az olduğu, sperm işlevlerinin bozuk olduğu veya açıklanamayan infertilite durumlarında mikroenjeksiyon (ICSI) tercih edilmelidir.

 İşlemden 16 - 18 saat sonra döllenme olup olmadığı kontrol edilir.EMBRİYO TRANSFERİ

Embriyo transferi tüp bebek tedavisinin son basamağıdır. Hastanın durumuna göre 2, 3, 5 günlerde yapılır. Yine hastanın durumuna göre transfer edilecek embriyo sayısı değişir. 35 yaşın altındaki kadınlarda bir adet embriyo transferi yapılır. İki defa tek embriyo transferi ile gebe kalamayan kadınlarda iki adet embriyo transfer edilebilir. 35 yaşın üzerindeki kadınlarda iki adet embriyo transfer edilebilir. Türkiye’de hiçbir koşulda ikiden fazla embriyo transferi yapılamaz.

Embriyo transferi karından ultrasonografi eşliğinde yapılır. Bu nedenle mesanenin bir miktar dolu olması gerekir. Ağrısız bir işlem olduğu için anesteziye gerek yoktur.

İşlemden sonra hastanın 30-60 dakika arasında istirahati gerekir. Ardından günlük aktivitelerine devam edilebilir. Bazı tüp bebek klinikleri transferden sonra gebelik testi yapılana değin hastalara istirahat önermektedir. Transferden sonra bu boyutlarda yatak istirahatinin gerekli olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur.

 

On yılı aşkın süredir süredir ülkemizde uygulanmakta olan yardımcı üreme teknikleri sayesinde, binlerce kısır çiftin çocuk sahibi olma rüyası gerçekleşti. Standart uygulamaların dışında, daha kolay ve ucuz yöntem arama çalışmalarıda bu sırada devam etmektedir. Bu çalışmalardan biride de ilaçsız tüp bebek uygulamasıdır.

Tüp bebek tedavisindeki temel masraflardan birisi yumurta geliştirmek için kullanılan ilaçlardır. Bu şekilde birden fazla yumurta geliştirilen hastalarda, transfer edilebilecek yumurta sayısı artmaktadır. Bu yumurtalardan birden fazlasının transfer edilmesi, çoğul gebelik riskini artırmakla beraber, geblik oranlarınıda artırmaktadır. Bu nedenle tüm dünyada standart tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Fakat bu tedavi protokollerine iyi cevap vermeyen hasta gruplarıda vardır. Normal de doğal sikluslarda bir yumurta gelişirken, bu hasta grubunda tüm uğraşımıza ve kullanılan onca ilaca rağmen, bir veya iki yumurtadan fazlası gelişmemektedir. Ayrıca bu yumurtaların kalitesi de iyi olmamaktadır. Sonuçta döllenme oranları düşük kalmakta ve transfer yapılabilen hastalarda elde edilen gebelik oranları da düşük kalmaktadır. Bunlar özellikle menopoza yakın hastalar ile erken yumurtalık yaşlanması olan hastalardır.

Normalde düzenli adet gören ve her ay bir yumurta gelişen, fakat ilaç tedavisi ile yumurta sayısı ve kalitesinin artırılamadığı bu hasta grubunda standart tedaviyi uygulamak yararsızdır. Bu hastalarda hiç ilaç kullanmadan kendiliğinden gelişen yumurtayı olgunlaşınca almak ve mikroenjeksiyon yöntemi ile döllemek doğal siklusta tüp bebek tedavisi olarak adlandırılır. İlaç masrafıda olmadığı için bu grup hastlarda daha makul bir seçenektir.

Yalnız doğal siklusta vücudun kendi yumurta geliştirme sistemi çalıştığı için, yumurtanın döllenmeye hazır olduğu anı belirlemek çok zordur. Bazen planlanan yumurta alımı işlemi sırasında, yumurtlamanın daha önceden gerçekleştiği görülür. Bu da mikroenjeksiyon işlemi için yumurta olmaması anlamına gelir.

Yumurta toplama işleminin gerçekleştirilebilmesi ve sağlıklı kullanılabilir bir yumurtanın elde edilebilmesi için, yumurtanın belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmış olması, ancak çatlamamış olması gerekiyor. Klasik tüp bebek tedavilerinde yumurtanın son olgunluğuna kavuşması, hCG hormonu içeren ilaçların enjeksiyonuyla sağlanıyor. Bu ilacın yapılmasını takiben 30 - 36 saat içerisinde yumurtalar son olgunluklarına kavuşurlar. Ancak ilaçtan 40 - 44 saat sonra yumurtalar çatlıyor. Dolayısıyla yumurta toplama işlemi yaklaşık 36. saatte gerçekleştirilmeli.

Natürel siklusta ise yumurta belirli bir büyüklüğe ulaştığında, yumurtlama uyarısına neden olan LH hormonu seviyesi yükselerek yumurtanın son olgunluğuna ulaşmasını ve çatlamasını sağlıyor. Ancak LH hormonunun ne zaman yükseldiği çok iyi takip edilmeli. hCG ilacı ile sağlanan programdan farklı olarak, natürel siklusta LH hormonu yükselip en üst seviyesine ulaştıktan 24 saat sonra yumurta çatlıyor. Bu nedenle eğer LH hormonu takip edilmezse yumurta çatlayacağından, toplama işlemi ile yumurta elde etmek imkanı olmaz.

İdeal bir takipte, yumurta yaklaşık 17 mm boyutuna ulaştıktan sonra, LH hormonu yükselmeden hCG ilacı verilerek yumurta toplama işlemi programlanabilir. Eğer LH hormonu daha önce kendiliğinden yükselirse, bu durumda hormonun en üst seviyeye ne zaman ulaştığı belirlenerek 24 saat dolmadan yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmeli. Eğer yumurta toplama işlemi erken yapılırsa olgun olmayan bir yumurta elde edilecek ve tedavide başarı şansı belirgin derecede azalır. Aksine, eğer toplama işlemi için gecikilirse yumurta çatlamış olacak

Doğal siklusta ICSI uygulamalarında gebelik şansı belirli bir seviyede kalıyor. Normal şartlarda, çocuk sahibi olmak isteyen 100 çiftten her ay ancak yirmisinin gebelik elde edebildiğini biliniyor. Diğer bir deyişle her ay normal gebelik şansının %20 olduğu kabul ediliyor. Natürel siklusta ICSI uygulaması ile bu başarı şansının üstüne çıkmak mümkün olmaz. Deneyimlerimiz bu hasta gruplarında ancak %10 civarında gebelik elde edilebidiğini göstermektedir. Ancak bu oran, embriyo transferi yapılan hastalar için elde edilen gebelik oranıdır. Tedaviye başlayan hastaların yaklaşık %60 ında yummurta elde edilebilir. Her yumurta döllenmez. Ancak tedaviye başlayan hastaların yaklaşık %40 ında transfer edilebilecek embryo elde edilebilir. Bunlarında %10 unda gebelik olduğu göz önüne alınırsa, tedaviye giren hastaların ancak %4 ünde gebelik elde edilebileceği görülür.

Sonuç olarak, natürel siklusta ICSI uygulaması kısıtlı başarı şansına karşın, tedavi şansını sürdürmek isteyen çiftler için kolay ve daha az masraflı bir tedavi alternatifidir. İlaç kullanılmaması ve her ay kendiliğinden seçilerek büyüyen yumurtanın takip edilmesi, daha iyi kalitede bir yumurta elde edilmesini sağlıyor. Aynı sebeplerle tedavi daha pratik ve daha az zahmetli bir hal kazanıyor. Tedavinin en büyük dezavantajı, tek yumurtanın elde edilmesi süresince karşılaşılan riskler ve tek embriyonun rahim içerisine tutunma şansının kısıtlılığı nedeniyle başarı şansının düşük olması. İleri yaş kadınlarda tek yumurta ve tek embriyo elde edilse dahi genetik inceleme büyük önem taşıyor. Natürel siklus uygulaması alternatifi, yumurtalık rezervi düşük olan hastalarda mutlaka değerlendirilmelidir.

Merkezimizden Kareler

İletişim & Adres

Adres: Dikkaldırım Mah. 1. Değirmen Cad. N:22/2A Osmangazi/BURSA

Tel: 0224 232 24 70

Fax: 0224 232 24 75

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danışma Formu
Acil sorularınız için: 0224 232 24 70
1000 sola karakterler
Languages

Lütfen telefon numaranızı girin
kısa sürede sizi sorularınız için arayalım.

We are calling your phone

0:00

Thanks,
We will call you back soon.

Bize ulaşın

Bize ulaşın

Close